Tresors del Palau

Per la nostra música

Un moment cabdal de la història de la música catalana cal cercar-lo en el fons de manuscrits autògrafs de Pep Ventura, ric en partitures de sardanes. Gràcies a les campanyes per recollir testimonis vius de la música popular catalana, es publiquen cançoners o es fan edicions musicals destinades als més joves.

Joan Llongueras i l’Institut de Rítmica i Plàstica

L’Orfeó Català donà suport a diverses iniciatives adreçades a la formació musical dels infants i del professorat de música, com les de l’Institut Català de Rítmica i Plàstica, fundat per Joan Llongueras (1880-1953) que, de 1912 a 1949, celebrà al Palau de la Música Catalana les “Festes de la Rítmica i Cançons i Jocs d’Infants”. Llongueras estudià amb Enric Granados, D. Mas i Serracant i Lluís Millet i introduí a Catalunya la metodologia pedagògica del suís émile Jaques-Dalcroze, en l’Institut del qual, a Ginebra, es diplomà. Personalitat fondament idealista, identificat amb el credo estètic de l’Orfeó, fundà l’Escola Coral de Terrassa i fou director de l’Escola Municipal de Música d’aquesta ciutat. La seva vocació pedagògica el portà a fundar l’Escola Vallparadís, amb Alexandre Galí, Artur Martorell i Enric Gibert. Fou director musical de les escoles de l’Ajuntament de Barcelona i professor de Música i Rítmica de l’Institut Escola de la Generalitat de Catalunya. Exercí la crítica musical a La Veu de Catalunya i la Revista Musical Catalana i fou president de la Lliga Sardanista de Catalunya. Els seus interessos musicals i cívics depassaren el terreny musical: va ser promotor d’importants empreses culturals, assagista i poeta de filiació postmaragalliana, que l’any 1934 fou nomenat mestre en Gai Saber en els Jocs Florals de Barcelona. Com a compositor, ha deixat nombroses col·leccions de cançons per a l’Institut Català de Rítmica i Plàstica, música instrumental i coral (Goigs a la Verge de Núria, sobre un poema de Joan Maragall i harmonitzacions de cançons populars).

Actualment, el Palau continua propiciant activament l’educació musical infantil, mitjançant l’Escola Coral de l’Orfeó Català i el cicle de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música “Les Escoles al Palau”.

Juan Llongueres y su Instituto de rítmica y plástica. Palau de la Música de Barcelona, 2 juny 1946. Cartell (32 x 45 cm)