Tresors del Palau

Fets i gent

Un cop més, mitjançant la col·lecció de programes i del Llibre d’Or de l’Orfeó Català es pot comprovar la rellevància dels músics que han mostrat el seu art al Palau de la Música Catalana. La qual cosa és un exemple més de la influència que ha tingut aquesta institució en el desenvolupament de la vida musical a Barcelona.

Programes de concert del Palau

Durant els més de cent anys de la seva trajectòria, el Palau de la Música Catalana ha vist passar pel seu escenari –en un rang comparable al de les sales de concerts més emblemàtiques de la cultura musical europea− pràcticament tota la història musical i concertística dels darrers 100 anys: cantants, instrumentistes, grups de cambra, orquestres, directors i compositors. A més, la seva història és altament representativa tant de la música catalana com del repertori universal. En les darreres dècades, amb l’ampliació i l’actualització funcional de les seves instal·lacions, és un auditori obert a les modalitats musicals més modernes i actuals.