Tresors del Palau

Música impresa al XVI

La riquesa de la polifonia hispana també queda representada per les edicions rares (Tomás Luis de Victoria) o úniques (Ensaladas de Mateu Fletxa)

Primer llibre de misses de Tomás Luis de Victoria

Aquest primer llibre de misses, segona obra publicada per Tomás Luis de Victoria (Àvila, ca. 1548; Madrid, 1611), data de l’època en la qual era musicae moderator del Col·legi Germànic de Roma, que l’havia acollit intern el 1565. Fundat pel papa Juli III el 1552, el Col·legi Germànic acollia alumnes interns d’altres països que perfeccionaven la seva formació religiosa. Victoria va passar 17 anys a Roma; el 1573 va succeir Palestrina com a mestre de capella del Seminari romà i va tornar a Espanya per exercir de mestre de capella del monestir de Santa Clara de las Descalzas Reales de Madrid, fundat per Joana d'Habsburg i de Portugal.

Aquest llibre està dedicat a un dels seus protectors, Ernest de Baviera, bisbe de Freising, fill d’Albert V d’àustria. Conté dues misses a quatre veus (Ave maris stella sobre l’himne d’aquest mateix nom; Simile est regnum, paròdia de Guerrero), una missa a cinc veus (De Beata Maria) i dues misses a sis veus (Dum complerentur sobre un motet del mateix Victoria i Gaudeamus sobre l’introit emprat per Morales en el seu motet Jubilate Deo omnis terra). La devoció a la Verge inspira la resta d’obres, com ara els sis Magnificat i les antífones a la Verge (Regina caeli i dues Salve regina).

La major part de l’obra polifònica de Victoria ha estat difosa pels editors italians de Venècia, Roma i Milà. D’aquesta rara edició només es té coneixement d’una desena d’exemplars, conservats sovint incomplets. En aquesta edició, les veus estan disposades en forma de llibre de cor, tal com ho exigia el costum de les publicacions de música religiosa. L’exemplar del Centre de Documentació de l’Orfeó Català està incomplet.

Tomás Luis de Victoria. Liber primus qui missas, psalmos, magnificat ad Virginem Dei Matrem salutationes, aiaque complectitur. Venetiis: Angelum Garda[num], 157[6]. Música impresa, 139 f. (41 cm)