COVID-19. Protocol de seguretat i mesures preventives. MÉS INFO

Tresors del Palau

Pasacalles i Toques de guerra

Pel que fa al repertori instrumental, es conserven dos interessants manuscrits del segle XVIII: un recull de set pasacalles amb notació xifrada per a arpa i una còpia manuscrita de “tocs de guerra” destinats a regular els moviments dels soldats.

Toques de guerra

Manuel Espinosa de los Monteros (Andújar, ca. 1730 - Madrid, 1810) és l’autor d’aquests “tocs de guerra” destinats a regular els moviments dels soldats de la infanteria reial des del toc de diana fins al toc de retreta. Espinosa fou oboista de l’orquestra de cambra dels reis d’Espanya Carles III –que va regnar de 1759 a 1788– i Carles IV. Va succeir Gaetano Brunetti com a director de la Cambra Reial i, posteriorment, des del 1766 fins a la seva mort va formar part de la Capilla Real. D’ell es coneixen un manuscrit titulat Libro de la ordenanza de los toques de pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la infantería española (Madrid, 1761) i un recull de 32 pàgines, imprès el 1769 a Madrid per Juan Moreno Tejada.

Aquest manuscrit conservat al Centre de Documentació de  l’Orfeó Català i enquadernat en pergamí, és una còpia d’aquesta edició; la va fer un músic de Barcelona, Joseph Guasch (“músico y copista de la Iglesia de Santa María del Mar”, com indica la primera pàgina). Presentat en forma de partitura per dues parts de “clarinetes”, dues parts de “pífanos” i una part de tambor, conté 15 peces titulades La GeneralaLa AsembleaLa Vandera o tropaLa Marcha de fusilleros; La Granadera; El Alto (solament per a tambors); La Retreta; El Vando; La Llamada; La Missa; La Oración (tambor sol); La Orden (tambor sol); La Fagina; La Diana; El Ataque, carga o calacuerda. La part de tambor, escrita amb una gran precisió rítmica, també indica diversos tipus d’atac.

Manuel Fernando Espinosa de los Monteros. Toques de Guerra que deberán observar uniformemente los pífanos, clarinetes y tambores de la Infantería de S.M... 1788. Manuscrit musical, 16 f. (23 x 16 cm)