Tresors del Palau

Escola de tecla hispana

Els reculls de música per a tecla de Domenico Scarlatti, Antoni Soler, Vicente Rodriguez o Joaquin Montero mostren el desenvolupament i la remarcable vitalitat de l’escola de tecla hispana durant el segle XVIII.

Sonates de Domenico Scarlatti

Fill del gran compositor Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti (Nàpols, 1685-Madrid, 1757) va entrar el 1709 al servei de Maria Casimira, reina de Polònia, que acollia una petita cort al seu exili romà. Per a ella va compondre oratoris i òperes. Després de la mort d’aquesta, el 1715 va formar part, durant un temps, de la Capella Giulia, i el 1719 esdevenir mestre de capella del rei Joan V de Portugal. També va ensenyar música a la seva filla Maria Bàrbara, intèrpret remarcable, a qui el pare Giambattista Martini dedicà la seva obra monumental i erudita Storia della musica, publicada el 1757. El 1729 Domenico Scarlatti va acompanyar Maria Bàrbara a Espanya en casar-se amb el príncep d’Astúries, Ferran, fill de Felip V, que va pujar al tron l’any 1746. Scarlatti va fer tota la seva carrera a la cort espanyola, juntament amb l’il·lustre Farinelli.

El 1738 es publicà a Venècia la primera gran selecció de sonates dedicada a Joan V, gravada per Fortier amb el títol d’Essercizi per Gravicembalo di Don Domenico Scarlatti Cavaliero di S. Giacomo e Maestro dè Serenissimi Prencipe e Prencipessa delle Asturie etc. En el pròleg, Scarlatti detalla que la lletra D designa la mà dreta, i la M, la mà esquerra.

Aquest manuscrit, datat el 1740, conté en la primera pàgina la còpia de les sonates XVI a XXIX dels Essercizi i en testimoni a la ràpida difusió després de la publicació. D’execució esmerada (cada pàgina ve emmarcada per un fil vermell), va ser elaborat per un sol copista, probablement espanyol.

Domenico Scarlatti. Sonate, per cembalo. 1740. Música manuscrita, 33 f. (39 x 28 cm)