Noves restauracions

Llicència CC
28 de juliol de 2022
Restauracions
Noves restauracions

Neteja mecànica en sec amb esponja vulcanitzada a Las Ensaladas de Mateu Fletxa

Aquest any s’ha tornat a reprendre el projecte de restauració d’alguns dels documents més valuosos que custodia el CEDOC. Entre aquests documents restaurats hi ha: El Llibre d’Or de l’Orfeó Català, amb un valuós compendi de signatures de grans compositors i intèrprets; els tres quaderns de Las Ensaladas de Mateu Fletxa publicades el 1581, únic exemplar que es conserva al món; el Manuscrit 1, datat el segle XIV i el segon més important que es conserva d’aquest període a Espanya, i, finalment també el Manuscrit 8, la restauració del qual no s’enllestirà fins al setembre.

Els problemes d’aquesta documentació consistien, d’una banda, en els derivats de la pròpia naturalesa dels materials constitutius i dels elements sustentats (causes intrínseques de degradació). I, d’altra banda, un conjunt d’alteracions derivades d’una història vital en què durant dècades el document no sempre ha pogut gaudir de les millors condicions d’emmagatzematge (causes extrínseques de degradació).

Amb el conjunt d’intervencions efectuades s’hi ha aportat estabilitat física, indispensable per poder permetre’n la manipulació i consulta (accés a la informació) i també se n’ha millorat la llegibilitat, en el sentit global del terme i relacionada amb la condició historicoartística dels documents.

Finalment, amb el conjunt de tractaments practicats es pot afirmar que s’ha contribuït a alentir el procés natural d’envelliment dels documents. A partir d’ara serà indispensable mantenir-los en unes condicions ambientals i de manipulació estrictament controlades, a fi d’afavorir i mantenir la  conservació correcta d’aquesta documentació.

Els processos que s’han dut a terme, segons les necessitats específiques de cada document, ha estat:

- Tractament de neteja per aspiració i mecànica (suport cel·lulòsic  i  suport proteic).
- Tractament de neteja humida (suport cel·lulòsic i suport proteic).
- Correcció d’intervencions antigues de restauració.
- Consolidació del suport (consolidació d’estrips i reforç de zones debilitades: suport cel·lulòsic i suport proteic).
- Reintegració de pèrdues de suport (suport cel·lulòsic i suport      proteic).
- Tractament de desacidificació.
- Correcció, reparació i consolidació dels sistemes d’unió (cosits).
- Protecció per a un emmagatzematge correcte (ISO 9706).

Llicència CC