Els elements decoratius del Palau i les traces documentals

23 de febrer de 2021
#descobrimelsfons
Rigalt Granell

Tant a l’interior com a l’exterior del Palau, s’aglutinen  diverses tècniques artístiques com la ceràmica, la forja, l’escultura aplicada, els paviments o els vitralls. Són la plasmació de l’excel·lència en el detall de l’obra dissenyada i dirigida per l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner.

Com a testimoni documental d’aquelles aportacions artístiques, el CEDOC conserva factures i rebuts d’aquells proveïdors recollides als expedients de la construcció del Palau. Aquests documents en permeten saber el cost i els materials emprats i quins artistes i tallers van participar en la construcció del Palau. Entre ells destaquen noms i tallers com els de la casa Rigalt Granell & Cia pel que fa a l’elaboració dels vitralls, o el taller E. F. Escofet encarregat de subministrar les rajoles hidràuliques. Noms propis són també els dels mosaïcistes Mario Maragliano i Lluís Bru, o els dels escultors Miquel Blay, Dídac Massana i Pau Gargallo, entre d’altres molts artistes i artesans.

Mostra de tota aquesta activitat el fons històric de l’Orfeó Català conserva una gran quantitat de factures, rebuts i liquidacions dels treballs i materials emprats, que presentaven aquests artistes un cop acabada la seva feina, i que ens permeten copçar en detall en quins llocs o elements del Palau hi van intervenir, entre ells hi destaquem:

Una factura del taller Rigalt Granell & Cia on es detalla el recompte dels vitralls elaborats per als finestrals del primer pis. Aquesta casa va ser l’encarregada de proveir els vitralls modernistes de la sala de concerts, on destaca principalment la gran claraboia central en forma de llum invertit. La superfície vidriada dels murs de la sala és d’una gran riquesa cromàtica i en la decoració hi abunden els elements florals.

 

La popular casa barcelonina E. F. Escofet fundada l’any 1886 per Jaume Escofet i Milà estava especialitzada en paviment hidràulic, una tècnica que esdevenia una metàfora de les catifes dels interiors dels habitatges de l’Eixample barceloní i de molts altres indrets del nostre país. Escofet, va col·laborar en l’enrajolament del Palau de la Música i en els dibuixos dels seus mosaics va col·laborar directament Lluís Domènech i Montaner. Aquí podeu veure una factura que van emetre durant la seva participació, en ella es pot veure amb tot detall les peces que anaven col·locant cada dia identificades amb una lletra i número, els metres que ocupaven, i el cost detallat de cada part, aspecte que ens informa sobre en quin moment es va aplicar el paviment i l'espai que podien fer amb un dia.

Pel que fa als mosaics, els dos noms que destaquen per la seva trajectòria i col·laboració conjunta amb Lluís Domènech i Montaner són els de Mario Maragliano i Lluís Bru. El primer, a partir de la seva factura podem saber amb detall tots els fragments i les parts de mosaic en què va col·laborar. En la factura que us mostrem s’especifiquen treballs a les flors del sostre, al sostre del primer pis, dues voltes de la façana, i els vestits de les muses de l’escenari, entre d’altres intervencions. Per la seva banda, Lluís Bru va ser l’autor de diversos mosaics com el fris de la façana exterior on estan representats els cantants de l’Orfeó Català o també de les columnes de la balconada del Palau, com així en queda constància a la factura que podeu observar a continuació.

En els treballs d’escultura aplicada apareixen tres grans noms a la documentació conservada al CEDOC, un d’ells és Miquel Blay, autor del conjunt escultòric de la cantonada de l’edifici on està representada l’al·legoria de la cançó popular catalana. De la seva col·laboració conservem un rebut del salari que va cobrar per la feina.

 

Els altres dos grans noms són el Dídac Masana i Pau Gargallo, autors dels treballs de l’embocadura de l’escenari on hi predomina la feina de Massana però que acabà segurament Gargallo. En un rebut de Dídac Masana hi trobem anotacions corresponents a diversos treballs escultòrics com la ja citada embocadura de l’escenari, els florons de l’escala principal, capitells de columnes o els cavalls alats Pegàs de la part superior al final de la sala. I per part de Pau Gargallo, si ens fixem amb la data del rebut que conservem, són posteriors a la inauguració del Palau i fan pensar que va ser contractat per acabar el projecte.

image/svg+xml Artboard 45