El CEDOC participa en l'Acte de l'Arxiu Municipal de Reus. Ingrés del fons de la Banda de Música de la ciutat de Reus.

23 de juny de 2017
Notícies
Acte de Reus

L’Arxiu Municipal de Reus ha ingressat recentment el fons de la Banda de Música  de la Ciutat de Reus. Dins l’acte d’agraïment a la família per a l’ingrés del fons que va tenir lloc el passat 20 de juny a l’Arxiu Municipal de Reus, el CEDOC hi va participar  amb la conferència “Els fons musicals de Catalunya. El cas del Centre de Documentació de l’Orfeó Català”. D’aquesta manera el CEDOC com un dels centres pioners especialitzats en tractament de fons musicals, ha pogut explicar la seva experiència pel que fa a tractament dels seus fons musicals i alhora,  també ha pogut assessorar aquest arxiu pel que fa a l’especificitat en el tractament d’aquest tipus de fons.

Celebrem també que poc a poc els fons musicals de Catalunya es puguin donar a conèixer i siguin ingressats en arxius propers al seu àmbit territorial, per tal que aquests puguin ser tractats dignament i es puguin posar a l’abast d’investigadors i intèrprets.