Últimes restauracions al CEDOC

15 de juliol de 2019
Restauracions
noticia restauracions

Molt satisfets per la finalització dels treballs de restauració dels llibres del fons bibliogràfic del Centre de Documentació de l’Orfeó Català, els quals, presentaven alteracions conseqüència de factors extrínsecs i intrínsecs de degradació. Aquests llibres amb més de cent anys d’història, són una mostra de llibres editats de música impresa de guitarra que custodiem al CEDOC.  Com a exemples d’aquesta intervenció de restauració, tenim el Gabinetto Armonico Pieno d’instrumento sonori de Filipo Bonnani. Editat a Roma l’any 1723; aquest llibre del segle XVIII de cobertes de pergamí, se li ha aplicat una neteja mecànica (en sec i humida), una hidratació i allisat, una estabilització higroscòpica, una consolidació i reintegració del suport i l’estructura, a més de l’afegit de nervis falsos de badana per a una correcte unió de les cobertes amb el bloc del llibre. Per altra banda, el Fantaisie pour la guitare [música impresa]: sur des motifs de Zampa; opera 40 / composée par Matteo Carcassi. Paris: J. Meissonnier, [ca. 1831] s'ha cosit del tot el bloc amb fil de lli (seguint patró original de costura amb nervis de cordill), ha rebut una aplicació de llom nou de paper japonès i se li han adherit les restes de llom original a sobre, a més d’una adequació cromàtica de les erosions del folre de paper de les tapes (aquarel·la + hidroxipropilcel·lulosa). Totes aquestes tècniques de restauració que han servit per recuperar un estat molt proper a l’original, han de complementar-se amb unes condicions climàtiques de conservació preventiva que podem garantir a les instal·lacions del CEDOC. A les imatges podeu veure l'abans i el després.