Objectes històrics del Palau i obsequis dedicats a l'Orfeó Català