Tesis doctorals i treballs de recerca

  • COSTAL I FORNELLS, Anna. Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya entre la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874), Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Música Clàssica i Contemporània. 2014. Tesi doctoral.

  • CONDE PONS, Mercedes. Joan Maragall i la música: elements per a una definició estètica. Universitat de Barcelona. Treball final de màster 2012. 

  • CRESPO ARBONÈS, Òscar. Francesc Pujol i Pons, subdirector de l'Orfeó Català durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) . Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament d'Art i Musicologia. 2020. Treball final de Màster. 

  • FÈLIX RIERA, Isabel “L’obra pianística de Margarida Orfila i Tudurí”. Extracte del treball de recerca. Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
  • FONTELLES RAMONET, ALBERT. La Cobla Barcelona (1922-1938). Un projecte noucentista. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament d'Art i Musicologia. 2020. Tesi doctoral.

  • FORTEA RIUS, Emili. La música oblidada de l'Orfeó Català. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Música Clàssica i Contemporània. 2006. Projecte final.ESMUC
  • MARTORELL, Oriol. Mig segle de simfonisme a Barcelona: 1920-1970. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d'Art. Facultat de Geografia i Història. 1977. Tesi doctoral.