Política de Protecció de Dades Personals

S'informa a l'interessat que les dades personals recollides seran incloses en els fitxers -automatitzats i no automatitzats- responsabilitat de la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF G59684548 i amb domicili a C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, i de l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ, amb CIF G08229833 i amb domicili a C/Amadeu Vives, 1, 08003, Barcelona, sent per tant aquestes dues entitats les responsables del tractament de les seves dades personals.

Vostè autoritza expressament a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA i a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ al tractament de les seves dades personals, amb la finalitat de poder contestar a la consulta i/o petició realitzada por vostè a través d’aquest lloc web a http://www.cedoc.cat/.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol.liciti la supressió de la informació. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

L'interessat accepta expressa i inequívocament que les seves dades personals siguin cedides o comunicades a les entitats associades a la FUNDACIÓ ORFEÓ-CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA i/o a l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ,  i especialment al CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF V08829319, dades del Registre d’Entitats Locals de Catalunya, codi d’identificació 9802540003 i amb domicili social a C/Amadeu Vives 1, 08003, amb les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a alguna o totes les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a pd@palaumusica.cat indicant l'assumpte: “Protecció de dades, CEDOC”.

L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).