Centenari de l’Aplec d’Orfeons a Catalunya: 1917-2017
Nou impuls per a l'activitat coral de Catalunya.

aplecs portada

Dates: Maig-Juliol 2017
Ubicació: Foyer del Palau de la Música
Comissària: Marta Grassot Radresa
Texts: Montserrat Cadevall i Marta Grassot
Col·laboració: Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC) i Coral Sant Jordi

Llicència CC

El naixement de l’Orfeó l’any 1891 constitueix un abans i un després en la història dels orfeons i les corals a Catalunya. És un moment en què creix el sector social, a qui anava dirigida la seva acció. Aquesta nova classe social formada per una burgesia d’intel·lectuals, i també petits botiguers i empleats de comerç, fomentarà una societat amb nous gustos musicals més cultes i refinats que impulsaran i reforçaran el projecte de l’Orfeó. Ensems, l’Orfeó es va convertir en un símbol del catalanisme i, com a tal, era present als actes socials i polítics més transcendents realitzats per la Lliga, ja fos en forma de cooperació o delegació. Va cloure aquest període esplendorós l’homenatge que l’Orfeó va rebre dels Orfeons de Catalunya amb motiu del vint-i-cinquè aniversari, el 27 de maig de 1917, ara fa justament cent anys.

En aquesta data tan assenyalada es sembra la llavor d’una primera entitat encaminada a conjugar l’activitat musical dels orfeons de Catalunya i també a impulsar-ne la creació de molts. A partir d’aleshores va sorgir la necessitat de crear una entitat que treballés per a la unió i l’agermanament de tots els orfeons, en benefici d’una sèrie d’objectius comuns. És així com un any després es va crear formalment la Germanor dels Orfeons a Catalunya.

Des de llavors i al llarg d’aquests cent anys els orfeons i les corals han sabut mantenir-se, malgrat les diverses conjuntures històriques. Als anys vint, amb la dictadura de Primo de Rivera, la recentment creada Germanor va començar a patir algunes dificultats, i la Guerra Civil del 1936-1939 va originar el cop més dur per a la pervivència de moltes d’aquestes agrupacions; però, amb tot, moltes continuaren subsistint, per bé que atesa la dificultat inherent del context històric, amb el règim franquista, algunes també van desaparèixer. Però novament, a partir dels anys quaranta, en sorgiren moltes d’altres que donaren nova vida al moviment coral, juntament amb mestres i directors que van saber mantenir i impulsar l’activitat coral, fins a arribar avui dia amb la Federació d’Entitats Corals de Catalunya. Amb aquesta exposició volem retre homenatge als cent anys d’història d’unes de les activitats musicals més arrelades a casa nostra, i que precisament aquest mes de juliol del 2017 hem tingut ocasió d’acollir l’11è Simposi Mundial de Música Coral.

F_Germanor 1917_plaça Sant Jaume
Plafo 2. Germanor 1
Plafo 3 . Festa orfeons 1
Plafo 4. Expo orfeons1
Plafo 5. Expo orfeons1
Plafo6: Expo orfeons 1
Plafó 7. Expo orfeons 7