Protocol d'accés i mesures de prevenció

Qualsevol persona que vulgui accedir presencialment al CEDOC haurà de demanar cita prèvia amb tres dies d’antelació a la data de previsió d’obertura i informar de la documentació que vol consultar.

Per l’entrada a les instal·lacions del Palau serà OBLIGATÒRI l’ús de mascaretes. La mascareta s’haurà d’utilitzar en tot moment.

El servei d’ascensor serà utilitzat únicament per una persona.

Abans d’entrar al CEDOC, es procedirà al rentat de mans amb hidrogel que serà facilitat per recepció.

El CEDOC facilitarà als usuaris uns nous guants per la consulta de documents, i en tot moment hauran de portar la seva pròpia mascareta.

El personal del CEDOC li assignarà un lloc on assentar-se.

Si el CEDOC té més d’un usuari entre ells, es guardarà sempre una distància de seguretat de 2 metres com a mínim.

L’usuari no tindrà accés lliure als llibres que es trobin a les estanteries. Hauran de ser prèviament sol·licitats.