Centre de documentació

Presentació

El Centre de Documentació de l'Orfeó Català (CEDOC) és un centre especialitzat en documentació musical i en especial en tota aquella documentació que agrupa la història de l'Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana. Per la importancia del seu fons, és considerat un dels principals centres musicals creats per una entitat civil privada a Catalunya.

Algunes de les col·leccions que el Centre de Documentació custodia són de marcat interès per a musicòlegs, estudiosos, músics i públic en general, a la vegada que conserva un patrimoni singular i de consulta obligada a l'hora de reconstruir la història musical catalana. Els seus fons i col·leccions musicals es destaquen per la seva heterogeneïtat, entre ells hi trobem:

  • Una col·lecció bibliogràfica musical demés de 7000 volums  amb edicions musicals que es remunten al segle XVII.
  • Una trentena de fons privats de músics, compositors i directors com Francesc Pujol, Lluís Millet i Pagès, Josep Rodoreda, Amadeu Vives, Carles G. Vidiella, Maria Canals, Antoni Nicolau, Lluís Romeu, Josep A. Clavé, Pep Ventura o Juli Garreta, entre d'altres.
  • Un important arxiu històric que recull l'activitat de l'Orfeó Català al llarg del segle XX, testimoniant el paper principal de l'Orfeó i el Palau en l'activitat musical catalana, sense oblidar l'extens fons de partitures de més de 20.000 documents que configuren l'arxiu de partitures de l'Orfeó Català.
  • Una rica col·lecció de programes de concerts que documenta l'activitat musical barcelonina del segle XX.
  • Un extens fons fotogràfic tant de l'activitat de l'Orfeó Català com del Palau de la Música Catalana amb més de 20.000 imatges.
  • Una singular col·lecció de música manuscrita amb documents que abasten des del segle XII fins a l'actualitat, destacant originals i autògrafs de compositors com Antontio Soler, Carles Baguer, Francesc Valls, Ferran Sor, Joaquim Malats, Enric Granados, Isaac Albéniz, etc...

Des del nou projecte del Centre de Documentació de l'Orfeó Català inciat el 2012, el Centre està compromès a fer un salt important en digitalitzar, catalogar, preservar i fer accessible el seu fons a través dels diferens catàlegs en línea. 

Serveis

Centre de Documentació

C/ Palau de la Música, 4-6 (5a planta). 08003 Barcelona
Tel. 93 295 72 52 - Fax 93 295 72 10
A/e: cedoc@palaumusica.cat

Horari

Horari d'hivern: Obrim cada dimarts, dimecres i dijous de 9 a 14h i de 15 a 17 h.

Horari d'estiu: Del 11 de juny a 30 de setembre. Obrim cada dimarts, dimecres i dijous de 9 a 15h.

Dilluns i divendres assistència telemàtica. Segons horari d'hivern o estiu.

És indispensable demanar cita prèvia  enviant correu electrònic a: cedoc@palaumusica.cat

 

 

 

Consulta i servei de referència

Assessorem sobre els nostres fons documentals i sobre el contingut informatiu que contenen, per orientar degudament la recerca o la investigació dels nostres usuaris/es.

Cal sol·licitar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic.

Per a la consulta presencial de documents i per tal d'agilitzar-ne el procès cal omplir el següent formulari per tal de registrar la vostra petició.

Les consultes que suposin el moviment de més de 20 capses, i per tal de fer front a les tasques de gestió de grans volums, només seran gratuïtes per aquells investigadors que acreditin la seva tasca  previ informe del seu tutor. En cas que no es disposi d’aquesta acreditació, s’aplicarà a l’usuari un import de gestió indicat a les taxes anuals aprovades per l’entitat.

Reprografia

El Centre de Documentació disposa d'un servei de reprografia: fotocòpies, reproduccions d'imatges digitals  i servei de digitalització. Segons la finalitat de l'ús de la reproducció, l'usuari haurà de pagar unes taxes segons si la reproducció és d'ús personal o bé per a ús lucratiu. Informació i preus (pdf)

Les reproduccions es duran a terme pel personal del CEDOC amb petició prèvia i s’hauran de demanar per escrit a través del formulari següent, que es pot omplir i enviar per correu electrònic al centre de documentació o bé es podrà entregar presencialment. Sol·licitud de reprografia (pdf) 

Assessorament tècnic

El CEDOC ofereix orientació i suport metodològic a tota aquella associació o entitat de caràcter musical (orfeons, corals, etc.) interessades en conèixer nocions bàsiques d’arxivística per al tractament i la preservació de la documentació que custodien els seus arxius.

Convenis

El CEDOC està obert a establir convenis entre entitats culturals públiques o privades per tal de cooperar en la investigació del patrimoni, el tractament documental i també promoure la difusió i l’accés dels fons i col·leccions que custodia.

 

Préstec bibliogràfic i documental

Amb prèvia identificació, els socis de l'entitat i els cantaires podran gaudir del préstec del fons bibliogràfic i del fons de partitures, sempre que no sigui d'exemplars anteriors al 1930 o bé estiguin exclosos de préstec per mal estat de conservació.

El CEDOC també ofereix la possibilitat de realitzar préstecs documentals destinats a exposicions o mostres documentals organitzades per altres entitats.

image/svg+xml Artboard 45